Nieuw lid College van Bestuur

01 november 2016

De Raad van Toezicht en Marc Otto (voorzitter College van Bestuur), spreken het volste vertrouwen uit in Rob Elgershuizen en hopen samen met hem de positieve ontwikkelingen van LMC Voortgezet Onderwijs, zowel intern als extern verder te continueren.

Lees verder het persbericht > >

 

Top