Personeel

Studenten en starters

Ben jij bezig met je opleiding tot een eerste- of tweedegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs of net afgestuurd en ligt je hart bij het Rotterdamse onderwijs? Dan biedt LMC Voortgezet Onderwijs je graag de kans om je kennis in te zetten en meer ervaring op te doen bij één of meerdere van onze scholen. Informatie voor studenten aan de Hogeschool van Rotterdam  > >

Een startende leraar is een medewerker die voor het eerst een reguliere aanstelling aangaat in het onderwijs. Starters krijgen binnen LMC Voortgezet Onderwijs de kans om onder goede begeleiding in te stromen in het voortgezet onderwijs. Voor nieuwe medewerkers wordt jaarlijks een introductiebijeenkomst gehouden. Startende docenten krijgen extra begeleiding op de school en krijgen meer ruimte om lessen voor te bereiden.

We bieden studenten, die in de laatste twee jaar van de studie ten behoeve van het behalen van de eerste- of tweedegraads bevoegdheid zitten, de mogelijkheid direct in te stromen in een reguliere vacature. Onbevoegde docenten worden tijdelijk en maximaal voor twee jaar benoemd. In deze gevallen wordt een studieplan opgesteld, zodat na twee jaar de bevoegdheid is behaald en er een vast dienstverband kan worden geboden.

De startende leraar heeft recht op een reductie van zijn lesgevende taak met 20% gedurende het eerste jaar en 10% gedurende het tweede jaar van zijn aanstelling.

Top