Scholen

Eenheid Zorg

Eenheid Zorg
OPDC Rotterdam en het Expertisecentrum Eenheid Zorg bestaat uit twee onderdelen,
namelijk het OPDC Rotterdam en het Expertisecentrum.

Het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) Rotterdam
Het OPDC Rotterdam (voorheen OOVR) bestaat uit twee vestigingen,
vestiging Noord, Slaak 45
vestiging Zuid, Enk 130
Vanuit het ministerie van OCW zijn een aantal nieuwewettelijke eisen gesteld aan deze tijdelijke OPDC lesplaatsen, meer informatie hierover is te vinden inhet Ondersteuningsplan van Koers VO en de Notitie tijdelijke lesplaatsen OPDC Koers VO ( www.koers-vo.nl ).

Het Expertisecentrum, Eenheid Zorg
Het Expertisecentrum bedient niet alleen LMC-scholen,maar ook scholen van andere besturen kunnen bij ons terecht mits het eigen bestuur geen Expertise Centrum heeft of wanneer het eigen Expertise Centrum niet aan de vraag kan voldoen.

Contactinformatie
U kunt u een e-mail sturen naar info@eenheidzorg.nl

www.eenheidzorg.nl

 

 

Top